Promluvy

Touha po absolutnu


 

 

Indové od nepaměti považují tento svět za božskou hru, za jakýsi vesmírný přelud.

Hrajeme bezpočet rolí v průběhu bezpočtu existencí.

Ať už jsme s těmito rolemi ztotožněni méně či více, jednou pronikneme do oblasti nadhledu nad naším konáním a nad námi samotnými.

Bytosti, které se vědomě rozhodly zbavovat se svých připoutaností, vlastní důležitosti, které se stanou vládci nad svou myslí a sebou samými, něco spojuje: rády se smějí, mají smysl pro humor a hravost.

I toto jsou atributy duchovní velikosti a vnitřní krásy. I tím okouzlují duchovní velikáni nejen v Indii.


Viliam Poltikovič, Touha po absolutnu

 

 

 

 

  

 "...Jestliže žijeme na High Street a meditujeme doma, nemůžeme zastavit dopravu jenom proto, že chceme ticho a klid. Můžeme však zastavit sebe, můžeme přijmout hluk. Hluk obsahuje také ticho. Musíme takto začít a neočekávat, podobně jako Buddha, nic zvnějšku. Je třeba, abychom přijali jakoukoliv situaci, která vznikne. Pokud se nebudeme snažit ze situace uniknout, bude i nadále fungovat jako dopravní prostředek a my budeme schopni ji použít. V Písmech je řečeno: "Dharma je dobrá na začátku, dharma je dobrá uprostřed a dharma je dobrá na konci."

Jinými slovy, dharma není nikdy zastaralá, protože situace, ve které působí, je v podstatě stále stejná...."

 

Ch. Trungpa Meditace v akci

 

 

 

 

 

 

 

„…V každé změně můžeme hledat něco dobrého a nalézt nové šance. Zkus také jednou zapomenout na posuzování a hodnocení – dělení věcí na dobré a špatné. Zda nám změna přinesla radosti či spíše starosti, to se stejně dozvíme až dodatečně. Jak často nás ošálí strach, vnutí nám pocit, že je něco strašné. Když se však na danou věc podíváme blíže, pak v ní nanejvýš uvidíme napínavou výzvu, která nás zase posune kousek dále. Velké změny můžeme rozdělit na několik postupných kroků- a tím budou i menší problémy.

 Alan Cohen k tomu hezky říká:

1. Nestarej se o maličkosti.

2. Neexistuje nic než maličkosti.

 

I v józe a zenu je zbavení se minulosti tím nejnaléhavějším úkolem a znamená, že šťastný může být pouze ten člověk, který se co nejčastěji věnuje věčné pomíjivosti.

Možná, že se nám bude zdát tato výzva trochu strohá, jak často se věnujeme tolika věcem, které pominou stejně rychle, jako se objevily. Když dáváme pozor, všimneme si, jak se neustále měníme. Pomocí meditace a modliteb dokážeme do určité míry určit, kterým směrem nás má příslušná změna posunout. Pak nás povede na vyšší a vyšší úrovně a my si přitom dokážeme uvědomovat  pomoc dobrotivých božských sil – čímž zároveň naplníme smysl našeho pozemského bytí…“


 

 

Vše, čeho se zbavíme 

a co přenecháme věčnému zákonu proměny,                         

se k nám vrátí proměněno.

 

Duchovní síla jógy    Gertrud Hirschi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

… „Lví řev“ je nebojácné prohlášení, že jakýkoli stav mysli včetně emocí je zpracovatelná situace a je připomínkou v meditační praxi. Uvědomujeme si, že chaotické situace nesmí být odmítány, ani je nesmíme považovat za regresivní podněty, které nás vrací zpátky do zmatku. Musíme respektovat vše, co se děje v našem stavu mysli. Chaos by měl být považován za mimořádně dobrou zprávu.

Přetváření neboli transmutace neznamená odmítnutí základních kvalit emocí. Přesněji řečeno se tento proces podobá alchymistické praxi, při které se proměňuje olovo ve zlato. Neodmítáme základní kvality materiálu, ale měníme vzhled a látku. Zakoušíme tedy emoční vzedmutí takové, jaké je, ale přitom s ním stále pracujeme, sjednocujeme se s ním.

Může se objevit strach, že emoce budou natolik silné, že nás mohou strhnout a ztratíme svoji důstojnost, postavení lidské bytosti.

Transmutace znamená, že tímto strachem projdeme. Dovolíme si v emoci zůstat, procházet jí, poddat se jí a prožít ji. Začneme vycházet emoci vstříc místo toho, abychom jenom zažívali, jak emoce přichází k nám. Začne se vyvíjet vztah, tanec.

V důsledku toho se i nejsilnější emoce stanou dokonale zpracovatelné, místo toho aby nás strhly, protože zde není nic, co by mělo být strženo, neboť jsme nevytvořili žádný odpor.

Pokud zde není odpor, objeví se pocit rytmu. Hudba a tanec probíhají současně. To je lví řev. Cokoliv se objeví v samsárické mysli, je považováno za cestu. Vše je zpracovatelné, účinné. To je odvážné provolání – lví řev.

Pokud vytváříme „záplaty“, abychom zakryli to, co považujeme za nefunkční, nezpracovatelné situace – metafyzické, filosofické, náboženské záplaty – pak naše jednání není lvím řevem.

Je to velmi žalostné skučení zbabělce….

 

                                                                                       

 

Chogyam Trungpa,  Mýtus svobody a Cesta meditace  

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                            

Život je rovnováha 


Výkyvy existují, aby vám daly zkušenost
a aby vám pomohly objevit vás ve vás.
...Na všechny, kteří vás chválí a uznávají,
bude stejný počet těch, kdo vás bude očerňovat.
Tato rovnováha a výkyvy testují váš standard.
Nemůžete lpět na něčem, co je mimo vás.
Musíte najít svou hloubku a otestovat ji, potvrdit ji.
Takže pohroma není špatná věc, je to ta správná věc.

Yogi Bhajan