Metamorfní technikaMetamorfní technika

je velice jemná, ale účinná terapie, kdy stimulací reflexních zón, které jsou umístěné na chodidlech, dlaních a hlavě obnovujeme silný a čistý proud životní energie a uvolňujeme tak psychické, emoční a fyzické bloky.
A tak jako se na józe setkáváme možná poprvé s uvědoměním, že léčení v jakémkoliv slova smyslu přichází z jemných rovin pránických těl, tak i tato technika nám jemnou motýlí stimulací nejenom reflexních zón na našem těle, ale také stimulací toho hlubokého v nás přináší potřebný nadhled a léčivé rozpomínání.
V našem životě není nikdy pozdě na jakoukoliv, byť sebemenší změnu. Malá změna spouští změny další a větší a pro nás je důležité věřit, že všechno, co se děje má svůj smysl a je pro nás přínosem.
Pouze naše vnitřní bloky, což mohou být nezpracované zážitky, bolestivé životní okamžiky, poselství našich rodičů, ale také hluboce uložená traumata
z doby prenatální, nás drží na jednom místě i přesto, že cítíme potřebu jít dál.
Možná jsou to pouze naše strachy, obavy a různá nastavení, která nám brání prožít svůj život se vším, co opravdu máme k dispozici a uplatnit všechny svoje talenty, které jsme dostali darem. A naplnit tak svůj život světlem a radostí.
I já jsem prošla ve svém zralém věku hlubokou transformací a stále procházím. Během několika posledních let jsem udělala řadu rozhodnutí, která naprosto změnila můj život. A to tak, že bych nikdy netušila, že je to vůbec možné.
Proto vím, že jediné co nás drží zpátky, jediné co nás omezuje, jsme pouze my sami.
Metamorfní technika (motýlí masáž) je jedna z možností jak oslovit to hluboké a citlivé v nás, které má svoji vlastní inteligenci a ví, co dělat.
K této technice mě přivedla moje neomylná intuice.

Děkuji za nádherné setkání s Jitkou Třešňákovou, která tuto krásnou terapii předává a děkuji za možnost být u proměny každého z vás.

Jak probíhá aplikace MT:

masáž následuje po úvodní relaxaci klienta a trvá přibližně 60 minut. Jemnou masáží působíme na citlivá a komunikační centra našeho těla, necháváme plynout a pozorujeme naše pocity, emoce, příběhy.
Nabízíme prostor všemu, co k nám přichází.
Pro dospělé osoby je doporučená frekvence masáže jednou za týden až deset dní, doporučený počet ošetření je přibližně deset.
Pro osoby nemocné, starší a po nemoci je doporučená frekvence masáží dvakrát v týdnu.
U dětí trvá masáž 30 minut a doporučujeme ji dvakrát v týdnu. Výborné je – pokud alespoň jeden z rodičů tuto masáž absolvuje spolu se svým dítětem.


Pro koho MT doporučujeme:

-pro děti neklidné, úzkostné, s poruchami chování a často nemocné

-pro všechny z vás, kteří se cítíte unavení, vyčerpaní a zdravotně oslabeni

-pro těhotné maminky je tato masáž skvělou technikou jak vytvořit příznivé prostředí pro miminko

-pro všechny z vás, kteří se opakovaně dostáváte do komplikovaných životních situací

-pro všechny z vás, kteří jste v životě prošli traumaty, jejichž prožitek i nadále ovlivňuje váš život

-pro všechny z vás trpící úzkostí, depresemi a záchvaty paniky

-pro všechny z vás, kdo procházíte výraznými změnami a zlomovým obdobím svého života


Cena a objednávky:

Za jedno ošetření které trvá 60 minut zaplatíte 500,-Kč.

Objednávat se můžete na tel. čísle: 736405401 a nebo mailem: jogaterapie@gmail.com – také vám ráda zodpovím vaše dotazy a poskytnu bližší informace.