Léčivá jóga

Jógová terapieVychází z komplexního přístupu k člověku. Nezastavuje se pouze u jeho zdravotních obtíží, které signalizují to, co už dávno probíhá nejenom v těle, ale prvotně v mysli a v duši člověka.
Jógová terapie je velmi prospěšná při léčbě celé řady onemocnění a zdravotních omezení, zvláště pak těch, které mají psychosomatický původ - např. astma, poruchy zažívání, bolesti hlavy a zad, kardiovaskulární onemocnění, problémy s klouby, deprese, nespavost, gynekologické problémy, vysoký krevní tlak a další. Neklade důraz pouze na práci s tělem, ale hledá příčinu potíží a harmonizuje .
Zejména vědomé prožívání práce s tělem spolu s dechovým cvičením dokáže zklidnit a vytvořit odstup od stresové situace. Učí nás více pozorovat a méně zasahovat. Učí nás vnímat a naslouchat našemu vlastnímu životnímu rytmu.
Učí nás přijímat všechny stránky našeho života, neboť cesta harmonie je především cestou přijetí a smíření.
Každá energie touží být prožita, každá situace v našem životě má svůj důvod.
Není umění odmítnout, umění je vše, co se v našem životě odehrává přijmout a zpracovat. Uzavřít tak kruh nedokončených situací a emočních prožitků a získat zpátky ztracenou energii, sílu a chuť do života.
Situace a problém jsou na tomtéž místě.
Pod vedením indického učitele Harilalji Acharya a jeho ženy Meery Karanath jsem v lednu a v únoru 2011 úspěšně absolvovala kurz jógové terapie a obdržela jsem certifikát Yoga Therapy Instructor - Certified by Yoga Alliance International, Arshayoga.

Na svých lekcích jógové terapie spolu s hathajógou praktikujeme dýchací cvičení, řízené relaxace, koncentrace, meditace, recitování, zpěv manter a další speciální techniky. Hovoříme spolu nejenom o způsobu stravování, ale o celkovém životním stylu. Hledáme příčiny toho, proč se cítíme tak, jak se cítíme, abychom našli cestu z bludného kruhu napětí a nepohody. Preferuji individuální přístup ke každému, kdo na lekce jógové terapie zavítá.
V současné době vedu kurzy jógové terapie v Ostravě. Bližší informace budou uvedeny pod
Kurzy a semináře.


"Je důležité uzdravit svoji mysl, protože právě mysl je místem, kde se uzdravení nachází. Bůh totiž neuložil možnost uzdravení jinam než nemoc. Léčebný prostředek neumístil tam, kde nemůže existovat nemoc. Jsou neoddělitelně spjaty, a jestliže budou vnímány společně, pak se budou všechny pokusy udržet v mysli jak pravdu, tak i iluzi projevovat jako oddanost iluzi.
Té se však zřeknete, jakmile ji uvidíte ve světle pravdy a poznáte, že je s pravdou naprosto neslučitelná, a to žádným způsobem a v žádném ohledu."


Helen Schucman