Jóga pro děti

Jóga pro děti


Vedu také kurzy jógy pro děti a vždy chválím moudré rodiče, kteří svoje děti s jógou seznámí.
Jóga je vhodná pro všechny děti, zejména pro ty, které touží objevit něco nového a nebaví je pouze soutěžit a soupeřit.
Terapeuticky jógu doporučuji dětem často nemocným, hyperaktivním i hypoaktivním, nesmělým, zakřiknutým, bázlivým, dětem s dýchacími problémy a dětem s poruchami chování.
Dětská jóga je jiná než jóga pro dospělé. Dělí se do několika věkových skupin, i když v poslední době pracuji se skupinkou dětí, kde se dvě věkové skupiny prolínají, a zdá se, že to nevadí. Ani dětem, ani mně. Malé děti se s obdivem inspirují u starších kamarádů a starší děti jsou přirozenou cestou vedeny k pečování a ochraňování menších kamarádů.
Jógová cvičení mají názvy zvířátek a rostlin, jsou doprovázena básničkami. Jednak to dětem usnadní zapamatovat si cvik, a současně nahlas recitovaná básnička podporuje správné dýchání v pozicích.
Společně cvičíme také cviky párově a ve skupinkách.
Jógové pozice jsou sestaveny tak, aby podporovaly jemnou a hrubou motoriku, rovnováhu, stabilitu, koordinaci pohybů a paměť.
Jednoduchá mantra Óm pracuje vědomě s dechem a posazuje hlas dětem do bříška.
Jógové hry vedou k odreagování, k uvolnění a ke společné radosti. V neposlední řadě umožní přirozenou formou střídat napětí a uvolnění, podporují fantazii a obohacují slovní zásobu dětí.
Kouzla se svíčkou vedou k nácviku koncentrace a soustředění.
Řízená relaxace učí děti odpočívat a vnímat svoje tělíčko.

Aktuálně jsou kurzy Jóga pro děti uvedeny pod Kurzy a semináře.