Jóga a jógová terapie


„Abychom vyrůstali v pravdě a byli opravdu lidští, musíme projít

životní cestou. Někteří na ní trpí mentálně, emocionálně nebo
spirituálně, jiní trpí hypertenzí nebo mají vředy. Toto vše je
součástí našeho poznání tady na zemi. Je to paradox, ale někteří
z nás musí nejdříve onemocnět, aby se o sobě dozvěděli více.“

Svámí Satyananda Saraswátí


Jóga a jógová terapie


Jóga a jógová terapie spolu sice souvisí, ale jejich cíl není stejný.
Jóga nás vede cestou asán, pranajámou, relaxací, meditací a recitováním manter. Kromě pružnosti tělesné hledáme v józe každý z nás i pružnost mysli, vyrovnanost emocí a umění koncentrace.
Jógová terapie svými metodami a postupy harmonizuje osobnost člověka a teprve harmonický člověk se vydává cestou duchovního poznání.
Jógová terapie pracuje individuálně, neboť ne každému z nás vyhovují všechny asány, všechny druhy dýchacích cvičení a všechny typy relaxací.
Zajímá nás práce, kterou člověk vykonává, jeho záliby a rodinné vztahy, jeho psychické nastavení a motivace, se kterou k léčbě přistupuje. Součástí léčby je stanovení typu člověka (konstituce) a dále doporučení ohledně stravy, očistných technik, druhu meditací a dalších speciálních technik jógové terapie.
Jógová terapie nepracuje pouze s tělem fyzickým, ale také s dalšími těly, která fyzické tělo obklopují a nazývají se těla pránická.
Významné postavení v terapii má védská ( indická) astrologie.

I když žijeme v převratné době, objevujeme stále nové druhy technologií, jezdíme krásnými auty, máme nejmodernější počítač a zajímavý model mobilu, přesto my sami nejsme dokonalejší a zdravější. Dokonce pozorujeme častou únavu, prázdnotu, neschopnost radovat se a prožívat přítomný okamžik.
Trpíme nespavostí, depresí, neklidem, alergiemi, často býváme nemocní.
Je pro nás jednodušší hledat viníka, kterým může být špatný vzduch, umělohmotné obaly, nepříjemná prodavačka či neuspokojivý partnerský vztah.
A tak se zaměříme na zdravé potraviny, čističky vzduchu, nakoupíme ekologický nábytek a hledáme přátele, kteří nám dodají špetku radosti a sebevědomí.
Příčina naší nespokojenosti a častého onemocnění však bývá jinde. Bývá ukryta v nás samotných. Je to jednoduché, ale přitom velmi náročné.
Tělo je náš nejbližší spojenec, tělo nám nikdy nelže a vždy nám řekne, jak se v které situaci cítíme, kde ztrácíme energii a jak ubližujeme sami sobě.
Jak se ovšem dostat k informacím ve svém těle? Jak komunikovat se svojí moudrou intuicí, když nás to nikdy nikdo neučil?
Naši rodiče a vychovatelé nás vždy vedli k tomu, abychom pozorně sledovali svoje okolí a přizpůsobovali se. Je žádoucí být hodný, poslušný, být in, nevybočovat, neodmlouvat a dobře se maskovat. Aby nikdo nepoznal, jak se cítíme, co prožíváme a jak se máme.
Maska pro vnější svět se tak paradoxně stává maskou a vězením i pro nás samotné. Ztrácíme tak spojení se svojí přirozeností a moudrostí.
Problémy, které nás potkávají, nepřijímáme jako signály ke změně a k zamyšlení, ale jako výzvu k boji, při kterém opět ztrácíme energii a sami sebe.

Je na čase vrátit se do svého středu, seznámit se sami se sebou a naučit se naslouchat signálům svého těla. Není potřebné sledovat svoje okolí, ale vždy je důležité vnímat svoje vlastní prožitky a svoje tělesné signály. K tomu nám poslouží vše, co prožíváme, každodenní kontakty, partnerský vztah, konflikty a nedorozumění. Je to vždy o nás, ne o těch druhých.

Jógová terapie vás povede cestou naslouchání a cestou prožívání. Přinese vám nový pohled na život, objevíte spoustu propojení a vzájemných souvislostí. Najdete svůj vnitřní klid a potřebu v něm setrvat. Nebudete pak toužit po tom, abyste svoji pohodu a vyrovnanost ztráceli ve zbytečných vztazích a konfliktech. Můžete tak opět objevit svoje pravé Já, můžete cítit a vnímat naprosto přesně co právě teď potřebujete a co už je ve vašem životě zbytečné. Začnete si sami sebe vážit a mít se rádi. A z toho přirozeně vyplyne i potřeba zdravě se stravovat, mít kolem sebe příjemné a zajímavé přátele, užívat si kvalitní partnerský vztah a věnovat se práci, která vás těší a naplňuje.
Nemusíte absolvovat drahé kurzy a nemusíte číst kilogramy zajímavých knížek.
Stačí naslouchat sami sobě, stačí vrátit se domů…