Védská astrologie

Védská astrologie –  neboli „vědy světla“

 Védská astrologie má v Indii dlouhou tradici a velmi výsadní postavení. Astrologové jsou vyhledáváni před každým důležitým rozhodnutím. Védští astrologové pracují, kromě postavení planet, také s vlastní intuicí.
Védská astrologie dokáže velmi dobře označit vyváženost či nevyrovnanost určitých typů energií a dokáže také nabídnout řešení jak osobnost harmonizovat, vyvažovat a prosvětlit. K tomu slouží speciální doporučení a recitace manter.
Každá planeta má svého patrona v zastoupení Boha a bedlivě se sleduje především postavení Měsíce a Měsíčních uzlů. Toto vše souvisí s karmou, tedy s principem vyrovnávání. Slabá a nevyvážená energie v podobě neharmonicky postavených planet nás opakovaně vede do podobně slepých uliček a potkávají nás tak stále stejné problémy. Vztahové, pracovní, rodinné, finanční...
Harmonizace planet a především vědomá práce na sobě samotném je cesta k usmíření, k nalezení vlastního středu a svojí vnitřní harmonie.
Určit slabá a zablokovaná místa v našem životě je první krok k léčbě.
Přiznat si svoje nedostatky a temná místa v naší každodennosti znamená sundat masku dokonalosti a neomylnosti. Je to náročné postavit se sám sobě tváří v tvář, ale je to jediná možná cesta, jak začít na sobě pracovat.Slunce

Slunce ovládá znamení Lva a zastupuje ho Bůh Šiva. Slunce symbolizuje neděli a z drahokamů rubín. Barva mědi. V těle ovládá srdce a páteř.
Slunce představuje pránu, což je sanskrtské slovo pro „dech života“, a určuje míru sebeprosazení, sebevědomí a vitality. Hinduisté se modlí ke Slunci za získání fyzické síly a o svátcích pak provádějí náboženské rituály.
Příznivé postavení Slunce se projeví jako ctižádost, energičnost, důstojnost, optimismus a osobitost.
Na nepříznivé postavení Slunce ukazuje arogance, žárlivost, rozhazovačnost, nedůtklivost a vztek.
Nemoci spojené se Sluncem jsou srdeční onemocnění, bolesti v kříži, častá onemocnění a horečky, kožní onemocnění.


Luna


Luna je vládcem znamení Raka a zastupuje ji Bohyně Párvatí. Luna symbolizuje pondělí a z drahokamů perlu, měsíční kámen a ostatní kameny, které jsou bílé. Barva bílá. V těle ovládá prsa.
Luna je osobností, která do vnějšího světa odráží světlo Slunce, tedy vnitřní identitu a podstatu. Luna vypovídá o našich vnitřních úmyslech, o naší citlivosti, jemnosti, vnímavosti, přirozenosti a empatii. Lunární energii v horoskopu symbolizuje matka, domov, podmínky našeho dětství a v horoskopu ženy pak plodnost, tvořivost a vztah k dětem.
Pokud je Luna příznivě postavená, přináší klidný a harmonický domov, vnímavost a hlubokou intuici.
Nepříznivě postavená Luna se projeví jako nestřídmost ( nejenom v jídle), nestálost, necitlivost a vnitřní prázdnota. Neschopnost napojit se na svůj vlastní zdroj intuice.
Nemoci spojené s Lunou jsou především poruchy trávení, poruchy plodnosti, oční choroby a duševní nevyrovnanost.


Mars

Mars je vládcem Berana a Štíra, zastupuje ho Bůh Kumára. Mars zastupuje úterý a z drahokamů korál. Barva červená. V těle ovládá hlavu.
Ve spisech se píše, že Mars je vrchním velitelem nebeských sil. Je ohnivou, vyprahlou planetou, která dokáže stejnou měrou tvořit jako ničit. Často jedná impulzivně a s krajním nadšením.
Příznivě postavený Mars se projeví jako odvaha, síla, bojovnost, vytrvalost a hrdinství.
Při nepříznivém postavení Marse se objevuje nerozvážnost, prudkost, risk, výbušná a hádavá povaha.
Nemoci spojené s Marsem jsou neštovice, spalničky, záněty, horečky nejasného původu, alergie a také zranění.


Merkur

Merkur je vládcem Blíženců a Panny, zastupuje ho Bůh Višnu.
Dnem Merkura je středa a drahokamy pro tuto planetu jsou smaragdy, turmalíny a nefrity. Barva zelená. V těle ovládá plíce.
Merkur je planetou komunikace, která svědčí o úrovni inteligence daného člověka. Zastupuje cestování, chytrost, bystrost a pohotovost ke změnám.
Příznivě postavená planeta představuje zvídavost, analytickou mysl, schopnost uchopit myšlenku a smysluplně ji zpracovat. Příjemný projev a zralou komunikaci.
Při nepříznivě postaveném Merkuru pozorujeme žvanivost, výstřednost, celkovou nestabilitu a neklid, nervové poruchy.
Nemoci spojené s Merkurem jsou nervové choroby, chudokrevnost, bolesti v krku a problémy s vyjadřováním, svědivost a oční choroby.


Jupiter

Jupiter je vládcem Střelce a Ryb, zastupuje ho Bůh Brahma.
Dnem Jupitera je čtvrtek a drahokamy podporující energii této planety jsou žlutý safír, topaz, jantar a citrín. Barva žlutá. V těle ovládá stehna, bedra, játra, žlučník a slinivku břišní. Odpovídá také za obsah tuku v těle a případné výrůstky či cysty.
Jupiter představuje životní oblasti, skrze které se učíme a rosteme. Poukazuje na to, co se stává naším dědictvím ať už v dobrém či v nedobrém slova smyslu. Zastupuje dlouhé cesty, materiální a duševní rozvoj, společenskost, vlídnost, morální, etické a náboženské otázky. Jupiter symbolizuje pohyblivost ( nejenom fyzickou), ale také upřímnou lásku a sklon k dobrodružstvím.
Příznivě postavený Jupiter přináší lásku ke sportům, soudnost, stálost, veselost, velkomyslnost, rozumové schopnosti a dobré zdraví.
Při nepříznivém postavení této planety se objevuje extremismus, rozhazovačnost, přehnaný optimismus, náboženský fanatismus, nesprávný úsudek a dluhy.
K onemocněním pod vládou Jupitera se řadí poruchy jater, zranění beder, žlučové kameny, kýla, cukrovka a kožní nemoci.

Protože Jupiter značí také Guru je dobré vysvětlit význam onoho slova. V sanskrtu slovo guru symbolizuje úctyhodnou, čestnou osobu ( otec, matka či jiná starší osoba z příbuzenstva)…..duchovní otec ( matka) či vychovatel ( od něhož mladý člověk obdrží iniciační mantru nebo modlitbu).
Guru je ten, který přináší poznání, je to mistr, kterému se žák oddá.
O důležitosti vztahu gurua a studenta svědčí také skladby indické hudby a astrologické techniky, které nejsou zahrnuty ve starověkých textech a byly po celé generace předávány ústně.


Venuše

Venuše vládne Býku a Vahám, zastupuje ji Bohyně Lakšmí.
Dnem Venuše je pátek a drahokamy, které harmonizují energii této planety jsou diamant a zirkon. Barva je pestrobarevná.
V těle ovládá oči, rozmnožovací systém, kůži, hrdlo, bradu, tváře a ledviny.
Venuše vede pohodlný život, má krásné a smyslné tělo. Obléká se s přirozenou elegancí a pestrobarevně, zajímá ji hudba, tanec, poezie, květiny a oblékání.
Venuše je nazývána Jitřenkou a Večernicí, neboť je možno ji spatřit při východu a západu Slunce.
Káma–sútra, starověká indická kniha technik milostných her znamená píseň Venušina, jelikož sútra značí verš či píseň a Káma je bohem lásky.
Pokud je planeta v příznivém postavení, pak lze očekávat laskavost, příjemnou osobu, velkorysost, pozornost, dobré vyhlídky, umělecké vlohy a oblíbenost.
Při nepříznivém postavení této planety se objevuje nepřiměřené chování, extravagance, nestálost v lásce, lenost a neschopnost ovládat své emoce.
Onemocnění pod vládou Venuše bývají potíže s vaječníky, oční choroby, kožní vyrážky, nádory a chudokrevnost.


Saturn

Saturn vládne Kozorohu a Vodnáři a jeho patronem je Bůh Jama.
Dnem Saturna je sobota a drahokamy zastupující energii Saturna jsou všechny, které mají tmavý odstín. Například onyx, lapis lazuli, ametyst, safír. Barva černá.
V těle ovládá všechny pevné části. Kosti, zuby, vlasy, ale také uši. Saturn představuje zármutek, choroby, utrpení, nepřízeň osudu, ale také protivenství a služebníky.
Pokud je Saturn v příznivém postavení, pak prezentuje pracovitost, spolehlivost, věrnost a trpělivost.
Při nepříznivém postavení se objevuje lenost, otupělost, nepružnost ( nejenom fyzická) a nedochvilnost.
K Saturnským onemocněním se řadí artritida, žlučové kameny, výrůstky, problémy s klouby, kostmi a zuby.

Severní a Jižní měsíční uzel

Velkou pozornost věnují védští astrologové Severnímu a Jižnímu měsíčnímu uzlu. Jsou to karmické záležitosti, jak jsme zaseli, tak sklízíme. Jde o vyrovnávání našich činů a skutků, o vyvažování dobrého a zlého v nás.
Postavení těchto uzlů naznačuje naše minulé životy, klady a dluhy s nimi spojené, záležitosti, které se nám nepodařilo vyřešit, situace, které jsme nedotáhli do konce.
Na druhé straně je zde naznačena cesta naším současným životem a vše to, co jsme zvládli a učinili k prospěchu druhých je nyní k prospěchu nám samotným.

Severní měsíční uzel Ráhu ( Dračí hlava) nevládne žádnému znamení a symbolizuje vlastnosti Pluta.
Ráhu je černý, vysoký, má kožní problémy, kacířskou povahu, lže, je útočný a postrádá intelekt. Jeho drahokam je achát. Dračí hlava je indikátorem dědečka z otcovy strany.
Je obdařen technickým nadáním, představuje materialismus, je vytrvalý, pevný a vyžaduje disciplínu.
Pokud je Ráhu v příznivém postavení, pak přináší moc a materiální úspěch.
V nepříznivém postavení se projevuje násilím a bezohledností.


Jižní měsíční uzel Kétu
( Dračí ocas) stejně jako Ráhu také nevládne žádnému znamení a jeho vlastnosti přináleží Neptunu.
Kétu je červený, divoký a potměšilý. Jeho drahokam je tyrkys. Dračí ocas je indikátorem dědečka z matčiny strany.
Je obdařen živou představivostí, duchovností a sklony k únikům. Kétu je nečestný a bezcílný.
V příznivém postavení přináší citlivost a soucit.
V nepříznivém postavení způsobuje nedostatek sebedůvěry a chaos.
Měsíční uzly neovládají zvířetníková znamení, a proto nejsou vládci domů. Přijímají pouze vlastnosti planet, se kterými je spojují aspekty a nebo také dispozitor, tedy vládce znamení, ve kterém se uzel nachází.


Védská astrologie dále pracuje se znameními zvěrokruhu Ráši, která poukazují na druhy energií, kterou se budou vyznačovat planety, které ve znamení přebývají.
Důležitou součástí astrologie jsou také domy Bhávy, nebo-li stavy bytí. Kromě životních oblastí, které domy symbolizují, se sem rovněž zahrnuje Káraky, planety se stejným významem jako některý z domů a také části těla, kterým domy vládnou.
Lagna je Ascendent, který otevírá horoskop a určuje téma prvního astrologického domu.
Velmi důležité jsou aspekty Dršti, které určují sílu či slabost jednotlivých planet.
Planetární jógy jsou specialitou védské astrologie a znamenají speciální spojení jednotlivých planet. Astrologické spisy zmiňují stovky těchto jóg, pracuje se však pouze s těmi základními.
Radža jóga je pak královské propojení planet, které přináší svému majiteli slávu, štěstí a blahobyt.