Mantry

Zpěv a recitace manterPokud slyšíte někoho zpívat tak krásně, až se vám tají dech, pak nejde o dokonalou pěveckou techniku ani o perfektní stav hlasivek. Je to proto, že onen člověk zpívá srdcem.
Teprve poté, když si odblokujete srdeční čakru a osvobodíte svoje srdce, teprve potom se otevře také krční čakra a ta uvolní váš hlas. Možná budete pak překvapeni, jak najednou silně a čistě zpíváte, s jakou radostí a láskou vysíláte svůj hlas do světa.
Zpívání manter uvolňuje emoce a recitace manter nás vede k vyššímu vědomí.
Už dávno je znám léčivý účinek zpívaných a recitovaných manter. Slova, zvuky a tóny mají vliv na naše vědomí. Vibrace manter jsou léčivé a Indové dokonce věří v to, že správně recitovaná mantra čistí karmu.
Ke každé mantře existuje příběh, legenda. Je dobré znát význam mantry, kterou zpíváme či recitujeme.
Je důležité dbát na správnou výslovnost mantry v sanskrtu.
Spojení těla, mysli a emocí bývá vyrovnáváno a harmonizováno právě zpíváním a recitací. Mantry očišťují pránu (životní energie) a otevírají srdce. Přináší také klid mysli a odstraňují energetické bloky.
Není důležitá technika zpěvu, ale schopnost a ochota otevřít svoje srdce a odevzdat se zpěvu. Vše ostatní je vedlejší.
Pauzy mezi písněmi či mezi recitací jsou také velmi důležité a není dobré na závěr tleskat či jinak rušit tok energie.
Doporučuje se zůstat v klidu a vychutnávat si vibrace přítomného okamžiku. Každému z nás, kdo jsme zpívali a recitovali, v duchu poděkujeme za společné sdílení.

OM MANI PADME HUM

Mantra soucitu: opakování této mantry rozpouští všechny rušivé emoce
a má výrazný účinek. Poskytuje mocnou ochranu před negativními vlivy všeho druhu
a různými formami nemocí.


Léčivá modlitbaBožský Stvořiteli, Otče, Matko, Synu v jednotě… Pokud jsme se já,

celá má rodina i příbuzenstvo a všichni mí předkové v myšlenkách, slovech
a skutcích a ve svém jednání dopustili vůči Tobě, Tvé rodině nebo vůči Tvým
příbuzným či předkům čehokoli zlého od počátku stvoření
až do dneška, prosíme Tě o odpuštění… Dopřej nám očištění, uvolnění
a odstranění všech negativních vzpomínek, bloků, energií a vibrací
a přeměň tyto nechtěné energie v čisté světlo… A tak se staň.Joe Vitale a Ihaleakala Hew Len, Svět bez hranic