Kdo jsem


Mgr. Jarmila Voženílková

Vystudovala jsem speciální pedagogiku a mnoho let jsem se věnovala výchově a vzdělávání dětí se speciálními potřebami.
V roce 1999 jsem absolvovala výcvik v krizové intervenci a řadu let jsem působila nejdříve jako konzultant na Lince bezpečí v Praze a poté na Krizovém centru v Kutné Hoře v oblasti krizové intervence a péče o lidi s psychickým traumatem.
V roce 2000 jsem dokončila zkouškou a závěrečnou odbornou prací tříleté studium na Psychoterapeutické fakultě v Praze, kde jsem se na odborných seminářích potkala s velmi zajímavými tématy jako je psychosomatika, práce s nevědomím, gestal terapií, rodinným systémem a podobně.

K astrologii mě přivedlo v roce 1996 náhodné setkání s panem astrologem Sládečkem z Ostravy. Díky němu jsem se do astrologie zamilovala a také seznámila s jejím klasickým základem. Dvouleté studium humanistické astrologie jsem absolvovala v roce 2000 v astrologické škole u pana Pavla Turnovského v Praze. Další inspirací mi byla setkání s lidmi, kteří se v této oblasti pohybují už řadu let a také knížky Liz Greeneové. Téměř dva roky jsem publikovala v časopise Astro a dále jsem také spolupracovala s paní Patrasovou a s jejím časopisem Dáda. Několik roků jsem se pravidelně účastnila Astrovíkendů v Praze, kde jsem poprvé začala pracovat jako astrologický poradce. V Kutné Hoře jsem si také otevřela svojí soukromou psychoastrologickou poradnu.

V roce 2005 jsem se z Kutné Hory přestěhovala do Ostravy a tady jsem se začala více věnovat józe. Byla to možná náhoda a možná moje podvědomé přání mě vedlo k praktikování jógy a k dalšímu vzdělávání v oblasti jógové terapie.
V lednu 2008 jsem absolvovala rekvalifikační kurz Body and Mind a stala jsem lektorkou powerjógy. Pět roků jsem vedla lekce powerjógy v Aerobic studiu v Ostravě.

Stále větší zájem o filozofii a praktikování jógy mě přivedl do jižní Indie. Pod vedením indického učitele Harilalji Acharya a jeho ženy Meery Karanath jsem v lednu a v únoru 2011 úspěšně absolvovala kurz jógové terapie a obdržela jsem certifikát Yoga Therapy Instructor - Certified by Yoga Alliance International, Arshayoga.
 
V roce 2013 jsem absolvovala certifikovaný učitelský kurz krásné a léčivé YIN YOGY pod laskavým vedením učitele Sebastiana Pucelle. Otevřel se mi svět energie, meridiánů a vědomé práce s tělem. Tuto krásnou podobu jógy jsem si zamilovala a také s velkou radostí jsem otevřela první kurz YIN YOGY v Ostravě. Kurzy YIN YOGY mají stále více příznivců a to mě moc těší.
V roce 2013 jsem také přijala nabídku vzdělávací agentury Argent a začala jsem školit a vést certifikované kurzy pro pedagogy v oboru Jóga pro děti.
Následovala spousta akcí, lekcí a kurzů s milými a pozornými žáky jógy a také se vytvořil prostor pro nová sebevzdělávání v podobě zajímavých seminářů a přednášek.
V lednu 2014 jsem s radostí otevřela svoje jógové studio Satori, kde probíhají kurzy rozmanité jógy, zajímavé semináře a milá setkání.

V mé nabídce jsou také individuální konzultace, kdy vypracuji sestavu cviků které klient praktikuje pod mým vedením a doporučím speciální metody jógové terapie pro úpravu aktuálního zdravotního stavu.
Dále nabízím astropsychologické konzultace nad vaším horoskopem zrození a soukromou výuku astrologie.